thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh


Đối tượng tuyển sinh

Trường Sky-line International tổ chức tuyển sinh từ bậc Mầm non đến Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Để đáp ứng điều kiện nhập học, tất cả học sinh dự tuyển cần phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào theo quy định của nhà trường.

           Nội dung kiểm tra

CẤP HỌC

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

MÔN XÉT TUYỂN

Mầm non

- Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 -  Sức khỏe

 -  Kỹ năng

 -  Năng khiếu

 -  EQ

Lớp 1

 

 

- Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 - Sức khỏe

 - Kỹ năng

 - Năng khiếu

 - EQ

 - Tiếng Anh (áp dụng với các em đã học tiếng Anh)

Từ lớp 2 – 12

- Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hạnh kiểm và học lực khá trở lên

Đối với khối lớp 6: Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

Đối với khối lớp 10: Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời.

 - Toán

 - Tiếng Việt/Văn

 - Tiếng Anh

 - Kỹ năng

 - Năng khiếu

 - EQ

 - Sức khỏe

 


 

Lưu ý: Học sinh chuyển từ các trường khác đến phải có hạnh kiểm và học lực khá trở lên trong năm học trước và đạt yêu cầu trong đợt kiểm tra đầu vào của SKY-LINE.

           Điều kiện nhập học

- Vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực đầu vào do nhà trường tổ chức.

- Hoàn thành đầy đủ các thủ tục nhập học.

- Hoàn thành đầy đủ các khoản phí theo quy định nhà trường.