mầm non canada

Mầm non Canada


Giá trị khác biệt

Hội đồng giáo dục của SKY-LINE phát triển chương trình Mầm non Canada dựa trên sự kết hợp những ưu điểm trong tinh thần giáo dục – phương pháp giảng dạy – môi trường và điều kiện học tập của Chương trình Canada, Chương trình Việt Nam và Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia. Từ đó, chương trình Mầm non Canada giúp trẻ em phát triển tự nhiên nhất các kỹ năng học tập và xã hội cần thiết cho sự thành công trong tương lai.

o Tự định hướng, điều chỉnh bản thân

o Sức khoẻ, hạnh phúc, và cảm giác được an toàn

o Trí tuệ cảm xúc và năng lực xã hội

o Trí tò mò, sáng tạo, và tự tin trong học tập

o Tôn trọng sự khác biệtCác lớp mầm non Canada

ĐỘ TUỔI

LỚP

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

18 - 24 tháng

Early Toddlers

  • Theo chương trình Mầm non Việt Nam tinh giản, đổi mới
  • Môn tiếng Anh: giao tiếp với giáo viên nước ngoài mỗi ngày có thời lượng tăng theo cấp độ
  • Chương trình giáo dục Canada
  • Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

24 - 36 tháng

Toddlers

3 - 4 tuổi

Nursery

4 - 5 tuổi

Junior Kindergarten

5 - 6 tuổi

Senior Kindergarten

          Lịch học một ngày của bé

 

7:30 – 8:30

 

Đón trẻ + Ăn sáng

 

 

8.30 – 9:00

 

Hoạt động ngoài trời + Thể dục buổi sáng

 

 

9:00 – 11:00

 

Giờ học theo chủ đề

 

 

11:00 – 12:00

 

Ăn trưa

 

 

12:00 – 14:00

 

Ngủ trưa (có thể điều chỉnh theo nhóm tuổi)

 

 

14:00 – 15:00

 

Vệ sinh cá nhân, ăn xế

 

 

 

15:30 – 16:30

Giờ học theo chủ đề

Trong tuần sẽ có các hoạt động năng khiếu, kỹ năng thực hiện trong các hoạt động theo chủ đề
 (tùy vào lứa tuổi)

 

 

16:30 – 17:00

 

Trả trẻ